Fjords teamet har i samarbeid med Eidsiva produsert 24 filmer til årtes julekalender der vi møter bedriftens egne ansatte. Flere tusen så hvem som skjulte seg bak luken den 1. desember.15
https://www.eidsivaenergi.no